Ανακοίνωση μορίων για οριστικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις 2014-15

Ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων για Βελτίωση και για Οριστική Τοποθέτηση για το σχ. έτος 2014-15 και για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας ΔΔΕ Αχαΐας.

Από 03/07/2014 μέχρι και 04-07-2014 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για τυχόν διορθώσεις λαθών.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ