Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων σχ. έτους 2014-2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ

H υποβολή αιτήσεων γίνεται καθημερινά στο γραφείο της Δ.Δ.Ε Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου) και ώρες 8 π.μ μέχρι 1:30 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) δε θα γίνονται δεκτές.

 

Εκ της Διευθύνσεως

 

Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2014-2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται καθημερινά στο γραφείο της Δ.Δ.Ε Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου) και ώρες 8 π.μ μέχρι 1:30 μ.μ . 

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) δε θα γίνονται δεκτές.

 

Εκ της Διευθύνσεως