Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάκληση και συμπληρωματική μετάθεση εκπ/κού Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικό Σχολείο το έτος 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν θετικά στα πλαίσια της αξιολόγησης για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ