Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4
( τεσσάρων ) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
με μεταφορά της οργανικής θέσης.
 

«Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 2014

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μεταθέσεις ΕΕΠ – ΕΒΠ 2014

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2014-2015