Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων για Βελτιώσεις – Οριστικές Τοποθετήσεις 2019

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ Οριστικών-Βελτιώσεων 2019 [pdf] (Ενημ.)

Πίνακας κενών για Οριστικές-Βελτιώσεις 2019 [xls]

 

Σημ.: Δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών μοριοδότησης.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ έτους 2019-20

ΕΞΕ – 124384 – 2019 – «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf

ΕΞΕ – 124385 – 2019 – Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων.pdf

ΕΞΕ – 124387 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση.pdf

ΕΞΕ – 124388 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ .pdf

Γνωστοποίηση Πρόσκλησης του Ι.Ε.Π. για συμμετοχή Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./ Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο Πρόγραμμα «Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας

123122_118957_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΠ_Γ` ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

Γ` ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_.pdf