Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

1dieukrinisi1.pdf

1-2ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ ΣΧ. ΜΟΝ. & ΥΠΕΥΘ. ΤΟΜ. ΕΚ_ΔΔΕ ΑΧΑΊΑΣ.doc

1-3Ν.4547_2018 (ΦΕΚ 102_Α_12.6.2018).pdf

1-4ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2019.doc

1-5φεκ 4412 2018 β ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠ ΘΕΜΑΤΩΝ.pdf

1-6ΨΗ8Ι4653ΠΣ-Μ7Τ.pdf_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΣΜΕΑΕ Δ.Ε.ΑΧΑΙΑΣ.pdf

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2019

ΕΞΕ – 143566 – 2019 – Έκδοση 2.pdf

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20

142644Ε2_13-09-2019_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΝΕΞ-ΑΝΑΚΛ_6Ι7Ο4653ΠΣ-809.pdf