Τροποποίηση της υπ. αρ. 13057/9-9-2019 απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης λόγω της αναβάθμισής τους από ΑΜΩ σε ΑΠΩ

Απόφαση