Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιο προγράμματος Erasmus+KA229 του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών στην Ταραγγόνα (Βαρκελώνη)/Ισπανίας.

 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ_βαρκελώνη_2019.pdf