Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Μαθητευομένων

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για την συμμετοχή

στο “Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας” έτους  2019-2020.

 

1 ΕΠΑΛ Πάτρας

 

2 ΕΠΑΛ Πάτρας

 

6 ΕΠΑΛ Πάτρας

 

7 ΕΠΑΛ Πάτρας

 

1 ΕΠΑΛ Αιγίου

 

1 ΕΠΑΛ Παραλίας

 

1 ΕΠΑΛ Κ. Αχαΐας