ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΕΠ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Μετά την έκδοση της υπ’αριθμ.147357/Δ1/19 Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3646 Β/01-10-2019) « Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ)» και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.142827/Ε2/04-09-2018 έγγραφο της υπηρεσίας μας, παρακαλούμε όπως, καταρχάς, διερευνήσετε τη δυνατότητα στελέχωσης των ΔΥΕΠ με μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Με εκτίμηση,

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ ΔΥΕΠ Α ΦΑΣΗ 2019.pdf

142827E2_04-09-2018_signed_ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΥΕΠ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΚΟΥΣ.pdf