Υποβολή Αιτήσεων για ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Εξεταστικού Κέντρου ΚΠγ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Υποβολή αιτήσεων για επιτήρηση ΚΠγ Νοεμβρίου 2019

 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες για επιτήρηση στο διαγωνισμό Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθεί στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2019, να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου) ή να την αποστείλουν με fax (2610-465860) / mail (mail@dide.ach.sch.gr) από την Παρασκευή 18-10-2019 μέχρι την Πέμπτη 24-10-2019 και ώρα 14:00.

 

(ΦΕΚ_4294_Τ.Β_2016_Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων)

 

 

Πληροφορίες: 2610.465898, 2610.465816, 2610.465857

 

*Κάθε Ομάδα Επιτηρητών συγκροτείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους, ή φοιτητές στο τελευταίο έτος, ή μεταπτυχιακούς ή μεταδιδακτορικούς φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών.

 

Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Γραφείο Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΠγ.doc