Δελτίο Τύπου ΠΔΕΔΕ Ξεκίνησε η πανευρωπαϊκή γιορτή Erasmus Days 2019 στη Δυτική Ελλάδα με τη δράση “How Erasmus+ Changed My School”- Πώς το Erasmus+ Άλλαξε το Σχολείο Μου-Ψηφίστε ONLINE

Δελτίο τύπου_Erasmus Days 2019.doc