Πίνακας Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών (Λειτ. Υπερ. – Διάθεση ΠΥΣΔΕ – Νεοδιόριστοι – Μεταταγμένοι) Γενικής Παιδείας Δ.Ε. 2021

Πράξη ΠΥΣΔΕ 30/25-08-2021 (.xlsx) (ανακ.)