Πανελλαδικές εξετάσεις ΤΕΦΑΑ Ελλήνων του εξωτερικού – Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία

Οδηγίες και πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού και επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ έτους 2021.

– Υγειονομική εξέταση – πρακτική δοκιμασία ΤΕΦΑΑ_2021