Ενημέρωση για τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών Β’ Φάσης (28-9-2021)

Τα αποτελέσματα των δηλώσεων/τοποθετήσεων  των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ της Β’ Φάσης από την αναφορά του ΟΠΣΥΔ στις 30-9-2021

τοποθετησεις διαθεσεις αναπληρωτων 30-9-2021

Διευκρινίσεις σχετικά με την 4-μηνη Άδεια Άνατροφής Άνευ Αποδοχών για αναπληρωτές

Σημειώνεται ότι η 4-μηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών του άρθρου 50 του ν. 4075/2012 χορηγούνταν στους/στις αναπληρωτές/τριες υπό την προϋπόθεση να έχουν απασχοληθεί στη δημόσια εκπ/ση (ήτοι στον ίδιο εργοδότη συνεχόμενα ή διακεκομμένα) για 1 χρόνο προηγουμένως κλπ και δεν χορηγούνταν στους/στις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς βάσει της αριθ. 80/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4075/2012 καταργήθηκαν από τις 19-6-2021* με την περ. ε του άρθρου 54 του ν. 4808/2021, ΦΕΚ-101 Α/19-6-2021 (βλ. άρθρα 24-54 ν. 4808/2021).

Περισσότερα