Πρόσκληση υποβολής Δήλωσης Προτίμησης σχολικών μονάδων, για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του ΓΕ.Ε.Λ. Πατρών, λόγω μεταφοράς της οργανικής τους θέσης στη ΔΔΕ Αχαΐας

– Εκκλησιαστικά Πρόσκληση_ΤΕΛΙΚΟ
– Δήλωση Προτιμήσεων
– 168373-Ε2-23.12.21
– ΝΟΜΟΣ 4823-2021
– ΦΕΚ 5775Β΄10.12.2021