Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΦΑΣΗ Ζ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  21-10-22)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΦΑΣΗ Ζ