Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επιτροπή ΚΠγ Νοεμβρίου 2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων στο διαγωνισμό του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2022, να υποβάλλουν τη συνημμένη φόρμα, από σήμερα Δευτέρα 31/10/2022 έως την Παρασκευή 04-11-2022 και ώρα 12:00.

Περισσότερα

Σχετικά με τις αιτήσεις μεταθέσεων, οριστικής τοποθέτησης, βελτιώσεων

Παρακαλούμε για την εξυπηρέτηση σας, να τηλεφωνείτε στην Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας, μόνο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να οριστικοποιήσετε την αίτηση μετάθεσης, βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης σας στο σύστημα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση αιτήματος μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα γραπτώς στο (https://teachers.minedu.gov.gr) και να προχωρήσετε κανονικά στην υποβολή αίτησης σας, εάν το επιθυμείτε

Πληροφ. : ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ