Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ (Προκ.1Γ/2022-ΦΕΚ 9/25-02-22) για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

– ΦΕΚ ΑΣΕΠ γραπτού διαγωνισμού 2022
– Πρόγραμμα εξετάσεων ΑΑΔΕ 2022
– Πίνακας εξεταστικών κέντρων ΑΑΔΕ ΑΣΕΠ 2022
– Οδηγίες προς υποψηφίους

Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) για το σχολικό έτος 2022-2023 και έναρξη του προγράμματος

– Πρόσληψη αναπληρωτών ΕΔΕΜ_ΕΞΕ-126215
– Πίνακας Αναπληρωτών ΕΔΕΜ 2022-23
– Υπόδειγμα Κατανομής Κλάδων/Ωρών ΕΔΕΜ 2022-23
– Δήλωση τοποθέτησης ΕΔΕΜ 2022-23