Ανακοινοποίηση Πινάκων Κατάταξης Εκπαιδευτικών για την Διδασκαλία και την Εποπτεία του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας.

Ανακοινοποίηση Πινάκων Κατάταξης Εκπαιδευτικών για την Διδασκαλία και την Εποπτεία του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας.

2η Ανακοινοποίηση Οριστικού Πίνακα Ζ Φάση

2η Ανακοινοποίηση Οριστικού Πίνακα ΣΤ Φάση

——————————————————————————————————————————————————————-

Ανακοινοποίηση Οριστικού Πίνακα Ζ Φάση

Ανακοινοποίηση Οριστικού Πίνακα ΣΤ Φάση