Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΦΑΣΗ Ζ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  21-10-22)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΦΑΣΗ Ζ

Ερωτήματα σχετικά με την εγκύκλιο μεταθέσεων

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ερωτήματα σχετικά με την εγκύκλιο μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων να τα υποβάλουν μέσω της πλατφόρμας teachers.minedu.gov.gr και όχι τηλεφωνικά (σελ 3 εγκυκλίου μεταθέσεων).