Τροποποιήσεις τοποθετήσεων, διαθέσεις και ανακλήσεις μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Πρ. ΠΥΣΔΕ 43/13-10-22). Ορθή επανάληψη

Σας ενημερώνουμε ότι, οι αλλαγές θα ισχύσουν από την Δευτέρα 17/10/2022

ΤΕΛΙΚΟ_ΑΠΟΦ_16566_13-10-2022_ΠΡΑΞΗ_43.signed

 

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης_Παράταση προθεσμίας

Παράταση προθεσμίας μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

– Εγκύκλιος Εκλογών 2022
– Εγκύκλιος Εκλογών 2022_Ανακοινοποίηση
– Εγκύκλιος Εκλογών 2022_Παράταση προθεσμίας
– Στοιχεία μελών εφορευτικών επιτροπών
– Συγκρότηση Εφορευτικών Επιτροπών