Ερωτήματα σχετικά με την εγκύκλιο μεταθέσεων

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ερωτήματα σχετικά με την εγκύκλιο μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων να τα υποβάλουν μέσω της πλατφόρμας teachers.minedu.gov.gr και όχι τηλεφωνικά (σελ 3 εγκυκλίου μεταθέσεων).