Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) για το σχολικό έτος 2022-2023 και έναρξη του προγράμματος

– Πρόσληψη αναπληρωτών ΕΔΕΜ_ΕΞΕ-126215
– Πίνακας Αναπληρωτών ΕΔΕΜ 2022-23
– Υπόδειγμα Κατανομής Κλάδων/Ωρών ΕΔΕΜ 2022-23
– Δήλωση τοποθέτησης ΕΔΕΜ 2022-23