Άμεση έναρξη της διαδικασίας τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας για το διδακτικό έτος 2023 – 2024

Ενημερώνουμε τους  εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας αρμοδιότητας της ΔΔΕ Αχαΐας :

  1. Οργανικά ανήκοντες – λειτουργικά υπεράριθμους
  2. Ευρισκόμενους στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας
  3. Αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ
  4. Αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

ότι η διαδικασία των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά θα ξεκινήσει άμεσα, με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την  Παρασκευή  04 Αυγούστου 2023 και ώρα 17:00.

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ  Αχαΐας, και με ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω των σχολικών μονάδων, για τις ακριβείς λεπτομέρειες / χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας τοποθετήσεων.

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Αχαϊας
Τηλ. επικοινωνίας: 2610465863, 2610465872, 2610465870

(ΕΕΠ) Πρόσκληση για Αίτηση Μόνιμου Διορισμού

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η συνημμένη Υπουργική Απόφαση Πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό, καθώς και η εγκύκλιος για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε ΟΠΣΥΔ, μελών ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25-31/7/2023.

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος προθεσμίας υποβολής_92Μ646ΜΤΛΗ-ΟΟΒ
Ε4_ΥΑ πρόσκλησης διορισμών_91ΑΞ46ΜΤΛΗ-ΞΞ8

Αποστολή δικαιολογητικών αποσπασμένων στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, καλούνται να στείλουν πρόσφατα δικαιολογητικά εντοπιότητας και συνυπηρέτησης στη ΔΔΕ Αχαΐας προκειμένου να ολοκληρωθεί η μοριοδότηση.

Η αποστολή θα γίνει (κατά προτίμηση) με mail στη διεύθυνση mail@dide.ach.sch.gr με θέμα «Δικαιολογητικά αποσπασμένου στο ΠΥΣΔΕ Αχαίας» . Εναλλακτικά, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, Ισόγειο).

Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών : 28/7/2023

Αποφάσεις ανακλήσεων-αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2023-2024

1- 81780Ε2_21-07-2023_ΙΝΕΔΙΒΙΜ_2023-24
2- 81803Ε2_21-07-2023_ΥΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ
3- 81810Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ _ΜΟΥΣΙΚΑ_2023-24
4- 81823Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ_2023-24
5- 81840E2_21-07-2023_ΑΠΟΣΠ_ΠΥΣΔΕ_ΠΥΣΔΕ
6- 81736Ε2_21-07-2023_ΑΚΑΔΗΜΙΑ_2023-24
7- 81741Ε2_21-07-2023_ΥΑ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ_2023-24
8- 81746Ε2_ 21-07-2023_ΔΙΕΚ_ΑΝΑΚΛ_ΣΥΜΠΛ_2023-24_
9- 81756Ε2_21-07-2023_ΔΠΠΓ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_2023-24