Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης των μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που έχουν αιτηθεί μετάθεση

Ενστάσεις γίνονται δεκτές από Τρίτη 5/12/2023 έως και Παρασκευή 8/12/2023 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.ach.sch.gr.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η υποβολή ένστασης με αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, ισόγειο, Πάτρα).

Οι πίνακες μοριοδότησης των μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π που έχουν αιτηθεί βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2024

Πληροφορίες διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2610 465881

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΜΕ ΕΝΓ-ΕΒΓ 2023 – 2024
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΕΠ – ΕΒΠ 2023 – 2024