Ανακοίνωση Πρόσκλησης Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ι.Ε.Π.

– Ανακοίνωση Πρόσκλησης Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ι.Ε.Π.
– Πρόσκληση ΙΕΠ_2023_Ρ4ΞΔΟΞΛΔ-ΝΑΟ

Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος στο Ι.Ε.Π.

– Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος στο Ι.Ε.Π.
– Πρόσκληση Προϊσταμένων Τμήματος Οικονομικών ΔΕΚ 2023_Ρ4Υ9ΟΞΛΔ-ΓΚΠ
– Πρόσκληση Προϊσταμένων Υποδιεύθυνσης Οικονομικών ΔΕΚ 2023_Ψ09ΨΟΞΛΔ-ΖΝΟ
– Πρόσκληση Προϊσταμένων ΤΑΔΔΜ_ΨΝΟΒΟΞΛΔ-ΒΦΛ