Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΣΜΕΑΕ 6Τ8946ΝΚΠΔ-ΤΟΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘ-ΔΙΑΘ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 9Η7546ΝΚΠΔ-53Γ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΒΠ_ΣΜΕΑ ΑΠ21377 ΨΚ9Ρ46ΝΚΠΔ-ΩΦΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ ΑΠ21376 9Χ7846ΝΚΠΔ-0Ξ1

Αποφάσεις Τοποθέτησης – Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΔΕ Γ ΦΑΣΗΣ 6ΑΔ146ΝΚΠΔ-ΠΒΩ
ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_MNAE_2023-24_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_01-12-2023_60Ζ046ΝΚΠΔ-ΟΕΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΕΠ