Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων Γ’ Λυκείου

Παρακαλείται η εκπαιδευτικός ΠΕ81 που επιλέχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα που δε διδάσκονται ενδοσχολικά», με κωδικό ΟΠΣ 6001780, αφού ενημερωθεί  από την με αρ. πρωτ.  146649/ΓΔ4/20-12-2023 εγκύκλιο με θέμα «Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-24 και έναρξη του προγράμματος»:

να παρουσιαστεί στη ΔΔΕ Αχαΐας – β’ όροφος – τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024, και ώρα 09.00 π.μ.

Επισυνάπτουμε τον πίνακα τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΠΕ81 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης:

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης (σχολικά έτη 2023-2026)» με κωδικό ΟΠΣ 6001775, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-24:
να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας –β’ όροφος – τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024, από ώρα 09.00 πμ ως εξής:
α) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02: από ώρα 09:00 π.μ. ως ώρα 10:00 π.μ.
β) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03: από ώρα 10:00 π.μ. ως ώρα 10:30 π.μ.
γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01, ΠΕ04.02: από ώρα 10:30 π.μ. ως ώρα 11:00 π.μ.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψής τους.

Σας επισυνάπτουμε τον πίνακα τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ανά ΣΚΑΕ:
Πίνακας Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών