Εγκύκλιος Έναρξης Προγράμματος & Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Γ’ Λυκείου – ΕΔΕΜ 2023-2024

Θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση σχετικά με την τοποθέτηση των επιλεγέντων/επιλεχθεισών εκπαιδευτικών.

ΕΞΕ – 146649 – 2023 – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΕΔΕΜ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΕΔΕΜ 2023-24_ΟΠΣΥΔ
ΣΥΝ2_ΚΑΤ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΔΕΜ_ 2023_24
ΣΥΝ1_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘ_ΕΔΕΜ_2023_24

Εγκύκλιος Έναρξης & Πίνακας αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίων 2023-2024

Θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση σχετικά με την τοποθέτηση των επιλεγέντων/επιλεχθεισών εκπαιδευτικών.

ΣΥΝ2_ΚΑΤ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΝ_Δ_2023_24
ΣΥΝ1_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘ_ΕΝ_Δ_2023_24
ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_ΟΠΣΥΔ
146621_Εγκ έναρξης ΕΝ_Δ_23_24_Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ