Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

– Προκήρυξη εισαγωγής ιδιωτών Λιμενικό 2024_ΑΔΑ_ΨΑΛΨ4653ΠΩ-Κ6Ξ