(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρώτη υποβολή). Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διήμερης εκδρομής του Γυμνασίου Σαραβαλίου στα Ιωάννινα.

1.-ΕΝΤΥΠΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΕΚΔΡΟΜΩΝ-ΓΣΙΟ-ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ3-1.pdf