Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

– Διευκρινίσεις σχετικά με εξετάσεις σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών
– Απόσπασμα Σύμβολα Αρμονικών ΦΕΚ 2858-28.12.2015
– Διευκρινίσεις παραδείγματα Μουσική Αντίληψη Θεωρία Αρμονία