Υπενθύμιση Προθεσμίας για Αστυνομικές Σχολές 2024

Σας ενημερώνουμε ότι στον παρακάτω σύνδεσμο αναρτήθηκε σχετική υπενθυμίση που αφορά στην καταληκτική προθεσμία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις ΠΚΕ των αστυνομικών σχολών έτους 2024.

https://www.minedu.gov.gr/news/57761-22-02-24-2024

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ