Εκπαιδευτικοί

Υποβολής Αίτησης & Δικαιολογητικών Συνταξιοδότησης Εκπ/κων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας από 21-30/04/2014

Οδηγίες υποβολής αίτησης – δικαιολογητικών εδώ

Ενημέρωση για τη συνταξιοδοτική νομοθεσία εδώ

Αίτηση απονομής σύνταξης εδώ

Αίτηση παραίτησης εδώ

Απαραίτητα διακαιολογητικά εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση ΔΑΥΚ εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αποτελέσματα τοποθέτησης επιλεγέντων εκπ/κών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013-14

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. Γ7/20969/13-02-2014 απόφασης του ΥΠΑΙΘ, τα αποτελέσματα τοποθέτησης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014 έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την έναρξη της Υποβολής Αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σύμφωνα με την αριθμ. 17669/Γ7/7-2-2014 Υπουργική Απόφαση.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου και λήγει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00 (χωρίς καμία παράταση λόγω επικείμενων προσλήψεων)

 

Για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πατήστε εδώ       

Για την Αίτηση/Δήλωση Υποψηφίων πατήστε εδώ

Για τον πίνακα θέσεων ανά Δ/μια Εκπαίδευση πατήστε εδώ
 

Οι Ενιαίοι Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ανά κλάδο, είναι οι ακόλουθοι:

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ02

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ03

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ04.01

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ04.02

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ04.04

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ06