Εκπαιδευτικοί

Επικαιροποίηση Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικών

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ προς σχολεία – γραφεία

ΕΓΓΡΑΦΟ από Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/24-05-2013 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ από ΥΠΑΙΘ

 

Διευκρίνιση για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ 18.33-Βρεφονηπιοκόμων

Σε απάντηση των ερωτημάτων τα οποία έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ.8/2013 Υ.Α. και όσον αφορά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ειδικότητα ΠΕ18.33-Βρεφονηπιοκόμων, σας ενημερώνουμε ότι για τους εκπαιδευτικούς της εν λόγω ειδικότητας οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις ΠΕ και ΤΕ ταυτόχρονα, θα υποβληθεί μία (1) αίτηση.  

Από τη Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. του ΥΠΑΙΘ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-KINHTIKOTHTA

 

Οδηγίες ΥΔΙΜΗΔ για κινητικότητα (Ανακοιν. 6/2013 ΦΕΚ 3210/Β/18-12-2013)

ΦΕΚ 3210/Β/18-12-2013

Διόρθωση σφάλματος ως προς το ΦΕΚ 3210/Β/18-12-2013

Ενημέρωση ΥΔΙΜΗΔ σχετ. με Υ.Α 6/2013

Έντυπο αίτησης ΜΜ.ΠΕ.1 (για ανακοίνωση 6/2013)  και Οδηγίες Συμπλήρωσης

Ταυτοποίηση χρηστών στις on line υπηρεσίες του ΑΣΕΠ και Διευκρινίσεις για την ταυτοποίηση υπαλλήλων

ΦΕΚ 1992/Β/14-08-2013 , Διαδικασίες και Κριτήρια επιλογής – κατάταξης- μοριδότησης

Εγκύκλιος ΥΔΙΜΗΔ “Πρόγραμμα κινητικότητας Ν. 4172/2013” (ΑΔΑ:ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ως προς τον τρόπο εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Διευκρινίσεις για μοριοδότηση εκπ/κών (ως προς τον τρόπο εισαγωγής στην Δημόσια Διοίκηση)

Μοριοδότηση 2ου Τίτλου Σπουδών

Ενημέρωση για την αποτίμηση προσόντων-θέσεις ευθύνης-στελέχη εκπαίδευσης

Τροποποίηση Μοριοδότησης ως προς τον τρόπο εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση

Καθορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων επιλογής (ΑΣΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ)

Για οδηγίες ΥΔΙΜΗΔ και ΑΣΕΠ για κινητικότητα (Ανακοίνωση 8/2013, ΦΕΚ 3318/Β/27-12-2013, Έντυπα Αιτήσεων και Οδηγίες Συμπλήρωσης πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/kin_mob/kin_mob_info_7.csp?tabId=2&lcmenuId=

Διόρθωση σφάλματος του ΦΕΚ117/τ.Β’/24-01-2014