Εκπαιδευτικοί

eTwinning Contact Seminar

 

Θέμα: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning  Contact Seminar »

Στο πλαίσιο του προγράμματος  eTwinning , η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning οργανώνει Contact Seminar (σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών) στις 24-27 Νοεμβρίου 2011 με θέμα:
«Η βιοποικιλότητα στα προγράμματα eTwinning» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κλειτορίας. Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Από την Ελλάδα θα επιλεγούν περίπου 10 εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας κατά το σχ. έτος 2011-12 και θα συμμετέχουν με έξοδα του προγράμματος.

Καλούνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ04.04 και ΠΕ 04.03 που:

  1. Έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα eTwinning ,
  2. Είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο eTwinning ή έχουν σκοπό να εγγραφούν

και  δεσμεύονται εγγράφως ότι  θα αναλάβουν φέτος πρόγραμμα eTwinning με σχετικό θέμα

να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά έως τις 15 Οκτωβρίου 2011.

 Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.etwinning.gr/survey/index.php?sid=11978&lang=el .

Τα ονόματα όσων επιλεγούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα: http://www.etwinning.gr

Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων θα επιλεγούν με κλήρωση .

Απογραφή μισθοδοτούμενων δημ. υπαλλήλων Ν. Αχαΐας

file icon doc

file icon doc Διαβιβαστικό file icon pdf οδηγίες χρήσης

file icon doc έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Σε συνέχεια του παραπάνω διαβιβαστικού με αρ. πρωτ. 7221/26-09-2011 που αφορά στην απογραφή των μισθοδοτούμενων δημοσίων υπαλλήλων, διευκρινίζουμε ότι οι Διευθυντές των σχολείων μπορούν να στέλνουν την προσωπική τους Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με το σύνολο των δηλώσεων των εκπαιδευτικών του σχολείου τους.

Πληροφορίες: Μοσχόβου Ελισάβετ

2610243275

Επισήμανση προς τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο ΠΥΣΔΕ Ν.Αχαΐας

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης είναι μέχρι σήμερα 2-9-2011 και μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή με fax (2610243104).

Όσοι δικαιούνται μόρια εντοπιότητας ή συνυπηρέτησης σε κάποιο Δήμο του Ν. Αχαΐας παρακαλούνται να συνυποβάλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΥΠΔΒΜΘ – Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων ΕΚΦΕ και ΚΕΠΛΗΝΕΤ

file icon doc

file icon doc απόφαση

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως στην οικεία Διεύθυνση μέχρι και την  1/09/2011, την επιθυμία τους για παράταση ή μη της θητείας τους. Οι  μη επιθυμούντες παράταση επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

ΚΕΠΛΗΝΕΤ – Παραλαβή πιστοποιητικών επιμόρφωσης

file icon xls

 

Eνημερώνουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακόμα παραλάβει τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης τους στις νέες τεχνολογίες παρακαλούνται να προσέλθουν στον 1ο όροφο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαϊας (Ερμού 70) γραφείο ΚΕΠΛΗΝΕΤ για να τα παραλάβουν.

Τα πιστοποιητικά αυτά αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες Α επιπέδου και τους εκπαιδευτικούς που πιστοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από το 2005 έως και το 2009.

Επίσης επισυνάπτονται πίνακες με εκδοθέντα πιστοποιητικά Α επιπέδου για το 2010 και Β επιπέδου για το 2010 που δεν έχουν παραληφθεί ακόμη.

file icon xls πίνακας Α επιπέδου 2010

file icon xls πίνακας Β επιπέδου 2010