Γενικά

ΥΠΔΒΜΘ – Μεταθέσεις Ε.Ε.Π. σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ και Ε.Β.Π. σε ΣΜΕΑΕ

file icon doc

 

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2012-2013»

Ανακοίνωση πίνακα αιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας

file icon xls

 

Επισυνάπτεται πίνακας αιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2011-2012 για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας.

Παρακαλούμε, να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι / ενδιαφερόμενοι.

Για οποιοδήποτε ζήτημα επί των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους παραρτήματα της Δ/νσης (πρώην Γραφεία)  όπου υπέβαλλαν την αίτησή τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι Μετατεθέντες 2012 μέχρι την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των μεταθέσεων 2012 απεικονίζονται με τα στοιχεία της οργανικής / προσωρινής τους θέσης πριν την μετάθεση.

file icon xls πίνακας

ΥΠΔΒΜΘ – Μεταθέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. / Κενές οργανικές θέσεις

file icon doc

 

ΘΕΜΑ: «Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σχολικού έτους 2012-2013»
file icon xls πίνακας κενών ανακοινοποίηση
 

Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας 2011-2012

 

Ανακοινώνονται οι πίνακες αιτήσεων μετάθεσης 2011-2012 για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας (από Περιοχή σε Περιοχή – ΣΜΕΑΕ – ΜΟΥΣΙΚΑ – ΚΕΔΔΥ)

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων,  να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι.

Για οποιοδήποτε ζήτημα επί των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους παραρτήματα της Δ/νσης (πρώην Γραφεία)  όπου υπέβαλλαν την αίτησή τους.

πίνακας από περιοχή σε περιοχή

πίνακας από περιοχή σε περιοχή ανακοινοποίηση

πίνακας από περιοχή σε περιοχή 2η ανακοινοποίση (Περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις των διορισμένων το 2010, σύμφωνα με την 12585/Δ2/03-02-2012 εγκύκλιο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)

πίνακας για ΚΕΔΔΥ  πίνακας για μουσικά  πίνακας για ΣΜΕΑΕ

ΥΠΔΒΜΘ – Διευκρινίσεις για τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης τους σχ. έτους 2011-12

file icon doc

file icon doc έγγραφο

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών  που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας της οργανικής τους θέσης  που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης/βελτίωσης (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ.50/96). 

Π.χ.: Συνάδελφος που κρίθηκε υπεράριθμος και τοποθετήθηκε οργανικά το καλοκαίρι  του 2011, αν είχε υπηρετήσει την προηγουμένη οργανική του θέση έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης βελτίωσης ή/και μετάθεσης.

Προηγούμενες σχετικές αναρτήσεις:

Δ.Δ.Ε. – Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις αιτήσεις μετάθεσης

 

Θέμα : « Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις αιτήσεις μετάθεσης»

ΣΧΕΤ. :  Η αρ. 128511/Δ2/08-11-2011 εγκύκλιος μεταθέσεων του ΥΠΔΒΜΘ

Κατόπιν της  έκδοσης της εγκυκλίου μεταθέσεων 2011-2012 ενημερώνουμε / διευκρινίζουμε τα εξής:

  • Οι αιτήσεις μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης θα υποβάλλονται  / αποστέλλονται από τους εκπαιδευτικούς στα κατά τόπους παραρτήματα εκπ/σης της Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας (πρώην γραφεία) στα οποία ανήκει το σχολείο οργανικής ή προσωρινής τοποθέτησης, δηλ. όπως και τα προηγούμενα έτη.
  • Τελευταία ημέρα υποβολής Αίτησης Μετάθεσης, Βελτίωσης, Οριστικής τοποθέτησης είναι η 30η Νοεμβρίου.
  • Επειδή κάθε χρόνο διατυπώνονται παράπονα από εκπαιδευτικούς για έλλειψη πληροφόρησης ως προς τις προθεσμίες αιτήσεων μετάθεσης κ.τ.λ. παρακαλούμε να λάβουν γνώση των παραπάνω και του παρόντος εγγράφου συνολικά ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ των Σχολείων, ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ (οι υπηρετούντες) ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (οι μακροχρόνια απόντες), όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ οι προσωρινά τοποθετημένοι, οι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΔΕ/Υπηρεσίες και οι σε μακροχρόνιες άδειες.

Σχετική δημοσίευση εδώ.

ΥΠΔΒΜΘ – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ. Ε. 2011-12

file icon doc

file icon doc εγκύκλιος

Έντυπα αιτήσεων: 

file icon doc έντυπο αίτησης file icon doc έντυπο αίτησης για ΣΜΕΑΕ file icon doc έντυπο αίτησης για αμοιβαία μετάθεση file icon doc έντυπο αίτηση για ΚΕΔΔΥ


file icon pdf εγκύκλιος – μειονοτικά σχολεία file icon doc αίτηση για μειονοτικά σχολεία file icon xls αίτηση – πίνακας για μειονοτικά