Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας 2011-2012

 

Ανακοινώνονται οι πίνακες αιτήσεων μετάθεσης 2011-2012 για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας (από Περιοχή σε Περιοχή – ΣΜΕΑΕ – ΜΟΥΣΙΚΑ – ΚΕΔΔΥ)

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων,  να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι.

Για οποιοδήποτε ζήτημα επί των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους παραρτήματα της Δ/νσης (πρώην Γραφεία)  όπου υπέβαλλαν την αίτησή τους.

πίνακας από περιοχή σε περιοχή

πίνακας από περιοχή σε περιοχή ανακοινοποίηση

πίνακας από περιοχή σε περιοχή 2η ανακοινοποίση (Περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις των διορισμένων το 2010, σύμφωνα με την 12585/Δ2/03-02-2012 εγκύκλιο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)

πίνακας για ΚΕΔΔΥ  πίνακας για μουσικά  πίνακας για ΣΜΕΑΕ