Διαπιστωτικές πράξεις βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης με τον Ν.4024/2011

file icon doc

Διαπιστωτική πράξη μισθολογικής κατάταξης

Διαπιστωτική πράξη βαθμολογικής κατάταξης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενστάσεις ως προς τις παραπάνω πράξεις θα υποβάλλονται μόνο εγγράφως και αποκλειστικά υπηρεσιακώς μέσω των σχολείων.

Όλη η σχετική νομοθεσία και οι διευκρινίσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών, εδώ.

file icon doc Διαβιβαστικό

 

Περισσότερα