ΥΠΔΒΜΘ – Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

file icon doc

 

ΘΕΜΑ: «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 129287/Γ2/2011 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02-12-2011 με θέμα «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» ορίζεται το πλαίσιο εκδρομών – μετακινήσεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Σπουδών Δ.Ε., Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων. Με τη δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. παύει να ισχύει η αριθμ. 13324/Γ2/07-02-2006 Υ.Α., καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης, όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για τους σχολικούς περιπάτους, τις εκπαιδευτικές εκδρομές (ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση όλων των τάξεων των σχολείων Δ.Ε. και πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης Λυκείων και της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ.), τις διδακτικές επισκέψεις  και τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων. Η Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδια για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων και τις μετακινήσεις-επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). Το Τμήμα Β΄- Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες και το Τμήμα Β΄- Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων για τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις.

file icon doc έγγραφο file icon pdf ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011

Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία αναρτήσεις των προκηρύξεων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαθέσιμου συνδέσμου της ιστοσελίδας (Αιτήματα > Για ανάρτηση) και με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων θα διαπιστώνεται το ορθό της ανάρτησης, εντός 24 ωρών από την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος, στο σχετικό πεδίο της κεντρικής ιστοσελίδας (“Προκηρύξεις εκδρομών”).