Νέο-Ανακοινοποίηση πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας που κατέθεσαν αίτηση βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης για το 2019, με τη προσθήκη των εκπαιδευτικών που έλαβαν μετάθεση στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για το 2019

9325_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠ_ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤ_ΒΕΛΤ_από ΜΕΤΑΘΕΣΗ_2019_ΤΕΛΙΚΟ_signed.pdf

-_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_3_ΜΟΡΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ_ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ_ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_2018-19_final.xls

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2019-20

126851 – 2019 – Αποσπάσεις ΔΕ Μητροπόλεις, Αρχιεπισκοπές, Ιερά Σύνοδο, Διορθόδο.pdf

Επιμόρφωση σε θέματα Μαθητείας

Γ΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

123122_118957_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΠ_Γ` ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1).pdf

Γ` ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_.pdf