32639_2020 Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης για θέματα που αφορούν στον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα.

ΕΞΕ – 32639 – 2020 – Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης.pdf

ΥΑ Πρόσβαση- Διαδικασίες- Οργανα ΝΕΟ σύστημα 2020 ΦΕΚ.pdf