Αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργείων Υγείας και Παιδείας, αποφασίστηκε η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των Σχολικών Μονάδων στις Περιφεριακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, για τις 5 και 6 Μαρτίου 2020, καθώς και η αναστολή κάθε άλλης σχολικής δραστηριότητας.

Παρακαλουνται οι Διευθύνσεις των Σχολείων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση μαθητών, κηδεμόνων και εκπαιδευτικών για τη μη λειτουργία των Σχολείων.