Εγκύκλιοι σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020 και την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική εξέταση σε αυτές.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. βρίσκεται στο link https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis  όπου περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία της Αίτησης-Δήλωσης και όπου υπάρχουν όλα τα σχετικά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές οδηγίες.

ΕΠΑΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση.pdf

ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 41145.pdf

Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΕΠΑΛ.pdf

Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΓΕΛ.pdf