Απαγόρευση λειτουργίας σχολικών μονάδων Αχαΐας

Οι Σχολικές Μονάδες που ανήκουν στη ΔΔΕ Αχαΐας θα συνεχίσουν να μη λειτουργούν μέχρι και 18/03/2020, σύμφωνα με το δημοσιευμένο ΦΕΚ.

ΦΕΚ 725_Β (Επανεκτύπωση)