(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΥΑ Πρόσκλησης Υποψηφίων Αναπληρωτών

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. πρωτ. 38310/Ε4/17-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 981/Β΄/21-03-2020 με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 23/03/2020.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα 24/3/2020 έως και την 31η/3/2020.

2020-03-26_ΥΑ πρόσκλησης αναπληρωτών_ΦΕΚ 981.pdf

2020-03-26_ΥΑ πρόσκλησης αναπληρωτών_6ΩΟ946ΜΤΛΗ-6ΚΘ.pdf

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΥΑ Πρόσκλησης Υποψηφίων Αναπληρωτών

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. πρωτ. 38310/Ε4/17-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019

και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020,

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 981/Β΄/21-03-2020 

με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 23/03/2020.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα 24/3/2020 έως και την 31η/3/2020.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ και η ΥΑ με την ΑΔΑ​ και παρακαλείσθε να τα αναρτήσετε στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών σας.

Επίσης οι ΠΔΕ παρακαλούνται να τα προωθήσουν και στα ΚΕΣΥ.

Τα συνημμένα καθώς και σχετικό Δελτίο Τύπου θα αναρτηθεί εντός ολίγου στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.

Σημειώνεται ότι το ΟΠΣΥΔ θα ανοίξει εντός των επόμενων ωρών. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

ΥΑ πρόσκλησης αναπληρωτών_6ΩΟ946ΜΤΛΗ-6ΚΘ.pdf

ΥΑ πρόσκλησης αναπληρωτών_ΦΕΚ 981.pdf