Ενημέρωση για τους Νεοδιοριζόμενους ΕΕΠ & ΕΒΠ

Καλούνται όσοι/ες διορίζονται ως μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,  σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 26128/21-2-2020 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/τ.Γ΄/9-3-2020, να αναλάβουν υπηρεσία και να ορκιστούν, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως φαίνονται στο συνημμένο αρχείο, στα γραφεία της Διεύθυνσης (Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, γραφείο Β5).

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ως προσωρινοί αναπληρωτές/ριες  στη Διεύθυνσή μας και διορίζονται ως μόνιμοι με την ανωτέρω σχετική Απόφαση σε άλλο Νομό, οι οποίοι/ες  για λόγους διευκόλυνσης θα αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Αχαΐας.

Μετά την ανάληψη υπηρεσίας τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. θα ενημερωθούν για να παραλάβουν την Απόφαση της λύσης εργασίας τους ως αναπληρωτές/ριες από την αρμόδια ΠΔΕ που τους προσέλαβε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε.  ΑΧΑΪΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ

yd-1599-86.doc

«Παραπεμπτικό έγγραφο προς Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό».doc

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ.doc

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤ ΔΗΜ ΥΠ ΣΥΖ.doc

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.doc

Παραπεμπτικό για Ψυχίατρο.doc