Απαραίτητα δικαιολογητικά ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, σύμφωνα με τον Νόμο 241/τΓ’/9-3-2020

Τα δικαιολογητικά που περιέχονται στο παρακάτω έγγραφο, είναι απαραίτητα και πρέπει να κατατεθούν στην Διεύθυνσή μας.

2020-03-11_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ.doc

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Κλάσης 2023

  • Πρόσκληση–Επιλογή-Κατανομή Στρατευσίμου Προσωπικού (κατάθεση Δελτίου Απογραφής Γεννηθέντων το έτος 2002)
  • Οδηγίες κατάθεσης Δελτίου Απογραφής Κλάσης 2023 (γεννηθέντες το έτος 2002)

20200311_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΑ ΚΛΑΣΗΣ 2023.pdf

20200311_ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2023.pdf

Ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με την μη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών

Θέτοντας σε προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, δρώντας προληπτικά και με υπευθυνότητα και κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, αποφασίσαμε την προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, των πανεπιστημίων και πάσης φύσεως λοιπών εκπαιδευτικών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, σε όλη τη χώρα για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020. Με σχεδιασμό και εγρήγορση, προστατεύουμε τα παιδιά μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τις οικογενείες, όλους τους πολίτες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το διδακτικό έτος.

1. Αναλυτική πληροφόρηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τον Κορωνοϊό
Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τη σελίδα του ΕΟΔΥ η οποία ενημερώνεται σε τακτή βάση με τις νεότερες οδηγίες

2. Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κορωνοϊό για τις εκπαιδευτικές μονάδες από τον ΕΟΔΥ

3. Οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από το νέο Κορωνοϊό στις Σχολικές Μονάδες και Φορείς που προσφέρουν Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

ΦΕΚ 783/τ.Β’/10-03-2020

ΦΕΚ 725_Β_(ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ)