Αναβολή εξετάσεων Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης»

Αναβάλλονται

οι εξετάσεις του Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης»

που θα διεξάγονταν στην Αχαΐα,

για λόγους Δημοσίας Υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Epson.pdf