Απόφαση τροποποίησης διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΔΕ Α’ Φάσης

Ενημερωθείτε για την τροποποίησης διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΔΕ Α’ Φάσης.

– Τροποποίησης διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΔΕ Α’ Φάσης